Productos

MF-040

  • Modelo: MF-040
  • Tipo: Figura
  • Funcionamiento: Automática
  • Funcionamiento: Manual
  • Producción: 2 toneladas de pasta(en turnos de 8 hrs.)
  • Motor: 2 caballos para centrifuga, 1 caballo para freìr